Rožna 13, 5280 Idrija Tel.: +386 5 37 71 010  | info@phs.si | Domov
SLOVENIASERBIA
 
 
Predstavitev ponudbe
Referenčni objekti
Datoteke
Galerija fotografij
 
Nekaj lepega proti hrupu
PHS - protihrupni sistemi
 
V fazi izgradnje avtocestnega programa se je pojavila tudi potreba po izgradnji protihrupnih ograj zaradi povečane intenzitete prometa na avtocestah. Ker predstavlja vpliv hrupa enega izmed pomembnejših dejavnikov za kvaliteto bivanja, je glede na možnosti zaščite pred hrupom protihrupna ograja včasih edini efektivni način varovanja nekega prostora pred prekomernimi obremenitvami zaradi povzročenega hrupa. Obremenitev okolice s prekomernim hrupom lahko nastane kot posledica cestnega prometa, železniškega prometa, industrijske proizvodnje ….

Postavitev protihrupne ograje predstavlja vsekakor učinkovito možnost zaščite bivalnega prostora pred vplivi hrupa, pomeni pa na drugi strani tudi grob poseg v prostor. Zato je potrebno pri načrtovanju protihrupnih ograj, poleg osnovnih pogojev zaščite pred hrupom, upoštevati tudi vpliv prostora in izbrati tip ter obliko ograje, ki omogoča zahtevano zaščito pred hrupom, obenem pa omogoča izvedbo, ki z oblikovalskimi in arhitektonskimi posegi upošteva krajinske značilnosti in maksimalno vkomponiranost v prizadeto okolje.

 
PH ograja na lesenem okvirju
PH ograja na AB panelu
Pleksi ogaja
 
 


PHS 2013, vse pravice pridržane, spletna stran: Jani Peternelj | na vrh strani